این آخرین رجز بچه شیعه هاست

این آخرین رجز بچه شیعه هاست

اتمام حجتشان با دشمن خداست

یک ذره ازخاک زینب اگرجابه جاشود

به مرتضی قسم قیامت به پاشود

جهت تعجیل در‌‌امرفرج صلوات

/ 1 نظر / 14 بازدید

با اين شعرهاي بي وزن و بي قافيه آبروي اهل بيت را نبريد